Välkommen till Trunnagården!

Trunnagården ligger i Orsa, Dalarna och är en kristen konferens- läger- och kursgård.

 Vår målsättning är att:

  • Förmedla det goda budskapet

  • Stärka tron på Bibeln som Guds Ord

  • Uppmuntra till ett sunt andligt liv

  • Öppet samverka med allt Guds folk

Vi anordnar egna helger och konferenser. Församlingar och andra kristna grupper kan också hyra gården för församlingsläger och liknande. För det mesta går det även att stanna till här och övernatta en eller flera dagar.

 

Ungefär en gång i månaden kommer det ett månadsbrev, någon gång med nyheter och ofta med tankar från vår föreståndare. Se under Nyhetsbrev!

Den 1 april 2017 valde årsmötet en ny styrelse för Trunnagården, som presenteras under fliken Om Trunnagården - Ledningen.