Inside Out

söndag, 29 okt – fredag, 03 nov 2017
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 3 000,00 kr N/A

Kurs i ungdomssjälavård

med Peter Magnusson och Karin Jonsson.

altalt

En kurs som vänder sig till barn- och ungdomsledare, ungdomspastorer, pastorer, lärare, ja, alla som arbetar med ungdomar: Hur möter vi barn och ungdomars – ofta svåra - frågor?

När vi som arbetar med barn och ungdom förstår betydelsen av att arbeta relationsorienterat så uppstår snabbt ett behov för alla involverade att ha en beredskap att möta svåra frågor:

Hur kan jag förstå tillräckligt mycket för att första bemötandet blir rätt och hur kan jag hjälpa?

Hur kan jag medverka till tillväxt och helande även när det ser väldigt mörkt ut?

När behöver jag handledning och när behöver jag involvera någon med mer kompetens?

Hur pratar vi om svåra frågor med ungdomar och ser till att de inte blir tabu att tala om eller att de undviks?

Från en kristen utgångspunkt men samtidigt så att människor med olika bakgrund kan vara med, berör vi många svåra frågor för att utrusta dig som jobbar direkt med barn och ungdom och dig som har ansvar för arbete bland barn och unga.

Identitet och självbild, förändring av attityder och värderingar, övergrepp, självskadande, barn- och ungdomsskyddsfrågor och olika typer av sorg är bara några av alla områden som berörs, förutom att vi har praktiska workshops kring lyssnande och bemötande.

Vi har valt att förlägga kurserna till vackra Trunnagården som ligger i en fantastisk miljö. Man bor i enkelrum - om man inte önskar något annat – och blir väl omhändertagen. Sammantaget ger platsen goda förutsättningar för en viktig och upplyftande vecka. Från många platser är det lätt att ta sig till Mora där man eventuellt kan bli upplockad, men vi strävar också efter att deltagare kan samåka från olika delar av landet.

Peter arbetar med ett nätverk som utifrån Råslätts Församlingsgemenskap (EFK/SAM) driver nätverket Underground för att jobba med ungdomar och deras familjer på Råslätt och i hela Jönköpingsregionen. Han har också jobbat med ansvaret för själavård och samtal inom TeenStreet-rörelsen i hela världen, och arbetar även med utbildningsuppdrag, coachning och speciella uppgifter åt socialtjänsten, skolor m.m.

Karin är utbildad barnskötare i botten men arbetar numera som tf föreståndare på kursgården Örtagården utanför Uddevalla. Hon har under senare år också utbildat sig inom själavård. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta bland barn i olika åldrar inom skola/förskola/fritidsverksamhet och även erfarenhet av arbete bland ungdomar (flera år med själavård inom Credo och ungdomsoas, och även inom TeenStreet). Hon är också involverad i en församlingsplantering inom EFK i Ljungskile.

Kursen börjar med kvällsmat kl 18 på söndag kväll och avslutas med lunch 12.30 på fredag.

Anmälan till Trunnagården senast den 22 oktober.