Andens Lag, kap 3 ”Lejonet” och kap 4 ”Lammet”
Prästen och författaren N.P. Wetterlund skriver i kapitlet ”Lejonet” i sin bok Andens
Lag:
”Lejonet har inte övervunnit i vårt ställe så att vi ska slippa att övervinna, utan i vårt
ställe så att vi ska kunna övervinna genom honom. Så kunde Paulus och de, till vilka
han skrev, rikligen övervinna i sju lidanden och nio frestelser (Rom 8:35–37, Rom 12:21).
Det är lejonnåden i Kristus.”
Vad menar han med det? Vad betyder övervinnande för oss som kristna? …..
Konferensen handlar om hur vi ska kunna stå emot och övervinna det som frestar,
lockar och bedrar till “avfall från den levande Guden” (Hebr 3:12).
Några citat från kapitlen om ”Lejonet” och ”Lammet”, som bakgrund till helgens tema:
”Allt skapat ropar med tårat öga till människan: »Övervinn, övervinn!» (Rom 8:19–22).
Och nu rör sig vår text omkring blott ett enda ord, ordet övervinna. »Gråt icke. Se, lejonet av
Juda stam har övervunnit», säger en av de äldste (Upp 5:5). I detta ord sammanfattar han alltså
hela Kristi verk i livet och i döden. I övervinnandet ser han sålunda hela hans värdighet, kraft
och makt att övertaga boken, som innehåller världens styrelse och frälsning.”
”Ty så sammanknyter Lammet mitt övervinnande med sitt: Den som övervinner, han skall
få sitta med mig på min tron, såsom ock jag har övervunnit och sitter med min Fader på hans
tron (Upp 3:21).
Och detta övervinnande kommer icke till stånd som genom ett trollspö; såsom många går
och väntar och under tiden bara flyter med i nederlagsanden.”
”Lammet och vilddjuret äro alltså de skarpaste motsatser, som finns. Ty de är himmelsk och
jordisk ande, Guds och Satans ande.
På denna motsats hänger kristendomens tillvaro på jorden. Den skall därför sekundligen,
oryggligen och intill blods hållas vid makt i lära och liv. Ty annars flyter kristendom och värld
tillsammans. Och det är just detta de har gjort. Och denna blandning är skökan, som fördärvar
alla jordens folk. Utplånandet av den djupa, fina och skarpa gränsen mellan Lammet och
vilddjuret är den stora världsförförelsen i vårt världsrike.”
”Men se nu Lammet. På korset hade han all världens synd-, skuld- och straffande i sig, så
innerligt inblandad i hela hans varelse som två blandade vatten. Och den anden förde honom
intill de båda förargelsegapen och sökte, understödd av avgrundsdjurets kraftande, med hela sin
plågo- och frestelsemakt störta honom i dem. I den anden, som var all världens och helvetets
hat-ande mot Gud, hade han själva fröet till evig synd och därmed till evig död i sig. Och just
nu ville detta frö växa upp inom honom i förargelsens vemod och trots. Och nu gick allt ut på
att döda eller övervinna detsamma. Och han åt upp det och drack ut det och led det förförande
giftet och upplöste och avförde det. …… – Och just här vid den eviga dödens bråddjup satte
han genom sin segerande detta bergfasta: »Stopp! Stopp!» som du känner i försoningsandens
räddande grepp kring din ande, då du håller på att stupa i de fasansfulla tjur- och lejondjupen.
O, Guds Lamm, Guds Lamm! — hav tack!”
Under helgen lär vi oss av N.P. Wetterlunds bibelförklaring och av varandra att förstå
bibeln, tiden och Jesus bättre!
Alla intresserade är varmt välkomna – även du som inte läst Wetterlund förut.
Boken ”Andens Lag” kan laddas ner gratis från vår hemsida.
Arrangör: N.P. Wetterlunds skriftkommitté www.npwetterlund.se

Välkomna till Trunnagården Orsa!

Info om Wetterlund (länk):

N.P. Wetterlund | N.P. Wetterlunds Skriftkommitté (npwetterlund.se)

Arrangör NP Wetterlunds Skriftkommitté

Info och beställ Wetterlunds böcker: npwetterlund.se

Boka boende: info@trunnagarden.se 0703305059 Hans

 • Fredag 4 oktober
 • 17:00 Incheckning på Trunnagården – Kvällsmåltid kl. 18:00
 • 19:00 Välkomna
 •  Förväntningar och personliga erfarenheter av helgens tema
 •  Lovsång
 • 20:30 Introduktion till Wetterlund och kapitlen ”Lejonet” och ”Lammet” i Andens Lag
 • 21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap ( – 22:30)
 • Lördag 5 oktober
 • 9:00 Introduktion – Gruppsamtal om konferensens tema med utgångspunkt från
 • några utvalda avsnitt i ”Andens Lag”.
 • Gruppsamtal under förmiddagen och efter lunch – Lunchmåltid kl. 12:30
 • 14:00 Gruppsamtal, forts.
 • 15:00 Fri egen tid – Kvällsmåltid kl. 17:30
 • 19:00 ”Knytkalas” – fördjupning med både förberedda inlägg och spontana tankar
 • från deltagarna om helgens tema
 •  Förberedda inlägg
 •  Personliga erfarenheter av det Wetterlund förkunnar
 • 21:30 Kvällsfika, samtal och gemenskap ( – 22:30)
 • Söndag 6 oktober
 • 9:00 Erfarenheter från gruppsamtalen
 • Utvärdering, synpunkter och kommentarer
 • Information och framåtblick – nästa års tema?…..
 • Konferensen avslutas *
 • 11:00 Gudstjänst i Trunna Kyrka
 • Gudstjänsten är offentlig och leds av konferensdeltagare i
 • samverkan med Trunnagården och troende i Orsa.
 • 13:00 Middagsmåltid
 • Anmälan görs till Trunnagården.
 • E-post: info@trunnagarden.se Telefon: 070 330 50 59
 • Trunnagården, Skrivarvägen 1, 794 33 Orsa
 • www.trunnagarden.se
 • Anmäl helst senast 20 september
 • Kostnad inkl. måltider 1 700 kr
 • Betala till Trunna Vandrarhem & Konferens vid ankomsten.
 • Önskar du bo fler nätter än de som ingår i Wetterlundhelgen enligt ovan?
 • Kontakta i så fall Trunna Vandrarhem & Konferens. www.trunna.se
 • E-post: kontakt@trunna.se Tel: 0250-414 44, Mobil: 070 368 29 74