17-19 november

En helg som förvandlar ditt liv. 

Möt Herren, Hans ord och Ande! 

Att leva med Jesus idag. Förbön, promenader, lovsång, praktiskt undervisning med humor. 

Vi ser över drömmar, visioner som behöver väckas till liv. 

Tema för helgen är från: psalm 84

”Saliga är de människor som har sin styrka i dig, de som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom tåredalen gör de den rik på källor, och höstregnet höljer den med välsignelser. Herre Gud Sebaot, hör min bön, lyssna, du Jakobs Gud! Sela.”

Psaltaren 84:6-7, 9 SFB98

För dig som troende ung och gammal och för ledare

Vi startar med mat 17,30 på fredagen 17 November

Kostnad: För mat och boende under hela helgen 1460 kronor