6-8 oktober

Tema:  Den kristne och kriget

I boken ”De Två Vilddjurstågen – och andra texter i världskrigets skugga” skriver prästen och författaren N.P. Wetterlund:

”Alltså finns det i himmel och på jord intet annat botemedel mot krig, än Kristi kristendom, som utrotar vilddjursanden ur hjärta och sinnen och ger Lammets ande, frids- och fredsfurstens ande.”

Vad menar han? Vad betyder ”Kristi kristendom” och ”Lammets ande” för oss? …. 

Kriget i Ukraina, upprustningen och återinförd värnplikt har aktualiserat de glödande texter som Wetterlund skrev under första världskriget. Vi läser, reagerar och samtalar om Wetterlunds bibelundervisning och vad den säger oss. Alla intresserade är välkomna.

Boken ”De Två Vilddjurstågen – och andra texter …” kan laddas ner gratis från vår hemsida: www.npwetterlund.se

Helgen anordnas av Wetterlundskommittén i samarbete med Trunnagården.

Kostnad: 1460 kronor