Bönehelg

fredag, 17 apr – lördag, 18 apr 2020
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 425,00 kr N/A

Boen

Vi ber för Trunnagården och hela vårt land!

Helgen börjar på fredag med kvällsmat 17.30 och en första samling 19.00. På lördagen ber vi från klockan 10 och in på eftermiddagen, cirka 15-16.

Priset som anges är för eventuella tillresande, och innefattar endast en övernattning samt kvällsmat och frukost. I första hand tänker vi oss detta som ett böne- och fastedygn - det är förstås frivilligt. Lunch serveras inte på lördagen, däremot kommer jos och varm buljong finnas att tillgå.