Inspirationshelg för skolan - SKJUTS PÅ FRAMTIDEN

fredag, 01 maj – söndag, 03 maj 2020
Biljettyp (ange Antal till höger) Pris Antal
Betalas på plats 1 550,00 kr N/A

med Hans Gabre med flera

Hans Gabre

Skolan angår oss alla då skolan idag är morgondagens samhälle. Skolan har haft en tydlig kristen värdegrund men sekularismen gör anspråk och intrång och därför trycks kristna värden och värderingar tillbaka. Hans Gabre, lärare, skolledare och skolutvecklare vänder sig till dig som är intresserad av utbildning samt till föräldrar när han belyser skolans historia och dagsaktuella skolfrågor.

Någon gång under lördagen kommer också Göran Schmidt från föreningen Genesis och ger perspektiv på ursprungsfrågorna, ett ämne som verkligen behöver belysas.

Vi hoppas att denna helg kan bli till uppmuntran och ge nya vinklar på skolarbetet. Vi hoppas att den också blir ett tillfälle då personer från olika sammanhang kan mötas och dela sina situationer. Du är inte så ensam som du tror!

OBS! Eftersom denna helg måste skjutas på framtiden så återkommer vi när vi vet när den kan bli av!

Preliminärt program

Fredag

15.00 Incheckning och fika

16.00 Introduktion: Helgens upplägg presenteras. Deltagarna får presentera sig och dela förväntningar och behov.

17.30 Kvällsmat

19.00 Vilken skola är neutral? Hans Gabre

19.50 Gruppsamtal med återsamling

ca 21 Kvällste

Lördag

8.00 Frukost

9.00 Karaktärsdaning - behövs det? Hans Gabre, pass 1

9.45 Karaktärsdaning - behövs det? Hans Gabre, pass 2

10.30 Fika

11.00 Gruppsamtal: Hur kan undervisning om karaktär ske i en familj eller på en skola?

13.00 Lunch

15.00 Kan vi få en saklig och allsidig undervisning om ursprungsfrågorna? Göran Schmidt

16.00 Gruppsamtal

16.45 Återsamling tillsammans med Göran Schmidt

17.30 Kvällsmat

19.00 Normkritisk pedagogik. Olof Edsinger (inspelat inslag)

     Presentation samt inspelat inslag med Olof E. Gruppsamtal med återsamling

ca 21 Kvällste

Söndag

8.00 Frukost

9.00 Varför lärare? Hans Gabre

9.45 Gruppsamtal: Lärarens viktiga uppgift. Erfarenheter som lärare eller erfarenheter av lärare. Uppmuntran till engagemang för läraruppgiften.

10.30 Fika

11.00 Sammanfattning: Vad har helgen gett? Vad tar vi med oss? Möjlighet att nätverka?

13.00 Lunch