Program

Kommande program

Här följer Trunnagårdens kommande program i korthet. Observera att i år tar vi inte ut någon konferensavgift, priserna gäller enbart mat och logi. Den som vill får gärna ge ett bidrag till Trunnagårdens omkostnader.

OBS ändrat datum! 5-9 juni Fiskedagar

i samarbete med Kanal 10 Reklam video här

Under dagarna spelar vi in TV program som kommer att visas på Kanal 10

Ruben Agnarsson och Tomas Holst. Kostar 2920 kr + kostnad för fiskekort.

12-16 juni Livsskola

Undervisning, arbete (bl a målning) och gemenskap. Trunnagården bjuder på maten och enkel logi.

23-25 juni Midsommarkonferens

Medverkan av talare och sångare från Trunnagårdsgemenskapen. Den som vill övernatta måste kontakta Trunna Vandrarhem (tel 0250-41444).

6-11 augusti Vandringsvecka

   Dagsvandringar, morgon- och kvällsandakter. Kostar 3200 kronor.

27-29 oktober Helg med Birger Skoglund

   Mer information kommer