Om Trunnagården

Trunnagården är en kursgård, fungerar också som ett vandrarhem, men är i första hand en vision. Vi längtar efter att Gud ska förena sitt folk kring det som ligger på hans hjärta: att hans Son ska bli känd, älskad och efterföljd.

Trunnagården anordnar ett eget program. Välkommen till våra konferenser!

Församlingar, Alphagrupper eller andra grupper är också välkomna att hyra gården. Man kan naturligtvis även komma hit och övernatta, om man vill bese trakten eller är på genomresa. Vandrarhems- och konferensdelen av verksamheten sköts numera av Trunna Vandrarhem, och dit vänder man sig också för att få information om priser och annat. ca 65 bäddar i 1-3-bäddsrum och vid läger ytterligare ca 15 sovplatser i logement. Det finns plats för husvagnar och tält på gården.

Gårdens vision

Trunnagårdens vision är att

 • förmedla det goda budskapet
 • stärka tron på Bibeln som Guds Ord
 • uppmuntra till ett sunt andligt liv och personligt mognande
 • öppet betjäna allt Guds folk

Det goda budskapet

“Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” (Rom 5:8 Folkb.)

Guds budskap till oss är befriande. Vi vill dela med oss av detta till vår omgivning.

Bibeln som Guds Ord

“Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet” (2 Tim 3:16).                                                                           

En viktig utgångspunkt för oss på Trunnagården är förtroendet för Bibeln som Guds ofelbara Ord. Betoningen ligger inte på en Bok, som vi tror att vi förstår och behärskar, utan på en Gud som vi har lärt känna. Gud menar det han säger och vi vill ta det på allvar och följa honom.

Ett sunt andligt liv

“Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.” (Ef 4:15-16)

Tron måste omsättas i det praktiska livet. Det räcker inte med en god lära. Vi vill på Trunnagården tillsammans sträva efter att Jesus ska få lysa fram i våra liv – inte för att vi kan det, utan för att han kan det! Det är möjligt genom den helige Ande.

                   Foto: Tina Åsljung

Allt Guds folk

“Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren.” (Joh 10:14-15)

Med Guds folk menar vi alla som har tagit emot Kristus, han som har dött och uppstått för oss syndare. Vi på Trunnagården vill betjäna allt Guds folk genom att stödja, uppmuntra, vägleda och bära i förbön. Vi vill även låta oss betjänas av Guds folk med Guds Ord som grund efter den helige Andes ledning.

Hur vill vi göra detta?

Vi tror att Trunnagården har en uppgift att fylla i vår tid, både i Sverige och Norden. Vi vill:

  • verka både genom egna arrangemang och genom att ställa gården till förfogande för andra.
  • fokusera på att vinna och träna lärjungar, undervisa och utrusta Guds folk och stötta dess ledare.
  • stödja kristna äktenskap och familjer.
  • erbjuda en kreativ och välgörande miljö, en Herrens lustgård för växande tro.
  • vara en mötesplats för troende och sökare från olika sammanhang.

Medarbetare

Medarbetarna på gården har funnits med under lång tid och har sitt hjärta i gården och dess vision. Några står med i bön, andra kommer och hjälper till vid speciella tillfällen, och några är här i stort sett varje dag.

Vill du komma hit och hjälpa till någon period, så är du välkommen! Det pågår ständigt arbete med fastigheterna, målning, tapetsering, städning, trädgårds- och parkarbeten mm. Välkommen om du vill ge några dagar eller längre tid till Herren i arbetet i vår gemenskap!