Ämne: Gärningarnas plats i den kristna tron 2

I lektionssalen på Trunnagården

Lärare: Björn Nissen

Det kostar 50 kronor per gång. Vem som helst som är intresserad är välkommen! Man anmäler sig till Björn Nissen, 073-5766547.

Välkommen!