Bibelskolans syfte

Att träna och utrusta kristna arbetare genom att ge dem en grund i hela Guds ord och inspirera till ett liv i den helige Ande. Vi vänder oss till unga kristna, men även andra är välkomna. Det finns en bredd i att vara ”kristen arbetare”, och vi vill hjälpa var och en att fungera i de gåvor som Herren har lagt ner i just honom eller henne.

Trosgrund för Trunnagårdens bibelskola

Gud, som är Fader, Son och Ande, har skapat allt som finns, och människan till sin avbild.

De första människorna valde att bryta gemenskapen med Gud och gå sin egen väg. Vi har alla del i detta uppror.

Fadern sände sin Son att födas som människa på jorden – Jesus Kristus. Han levde ett fullkomligt liv i kärlek, dog på ett kors för våra synder, blev kroppsligen levande och återvände till Fadern. Han ska komma tillbaka synligt och regera på jorden.

Var och en som vänder om från sitt tidigare liv och tror på Jesus som Guds Son får förlåtelse utan egen förtjänst. Gud har sänt sin Ande, Hjälparen, för att de som tror på Jesus ska leva så som Gud vill. Vi ska bli mer lika Jesus, men ingen kristen blir fullkomlig i det här livet.

Församlingen består av alla som har fått nytt liv genom Jesus Kristus. Det är han som bygger sin församling på jorden, och han har gett den uppdraget att berätta om honom för alla folk.

Dessa sanningar har vi hämtat från Bibeln (de 66 böckerna i Gamla och Nya testamentet), som är Guds ord, trovärdigt i allt som det påstår, både i andliga och i jordiska frågor.

Trunnagården är en allkristen gemenskap och har därför en öppenhet för olika traditioners tolkningar när det gäller exempelvis synen på sakramenten, de andliga nådegåvorna eller vad Bibeln säger om framtiden. Vi vill dock vara tydliga med att den sexuella gemenskapen endast hör till äktenskapet mellan en man och en kvinna, som är trogna varandra så länge de lever. Denna förening är en bild på förhållandet mellan Kristus och församlingen.