Välkomna att fira midsommar med oss på Trunnagården i Orsa med härliga Jesus möten där huvudtalaren är

Simon Johansson.

Simon Johansson är 37 år gammal.

Född och uppväxt i Sundsvall, bor numera i Åbo, Finland, sedan knappt 2 år tillbaka. 

Kandidat- och masterexamen i teologi. Doktorand på Åbo Akademi i Gamla testamentets exegetik – arbetar på ett projekt om Jesajabokens receptions-historia. 

Har tidigare arbetat som pastor i Pingstkyrkan Sundsvall (totalt 10 år), varit kemi- och fysiklärare på ett högstadium (3 år), kört taxi (2,5 år).

Missionsresor till Kenya, Filippinerna och Nepal. Intresserad av bland annat följande ämnen: Bibelundervisning och bibelvetenskap; relationen mellan tro och vetenskap; den Helige Ande och Andens gåvor; praktiskt lärjungaskap. 

Vi siktar också på att ha samlingar för barn.

Anmälan till: info@trunnagarden.se eller sms 0703305059